Môžeme Vám pomôcť?

Kontaktujte nás

Prekladanie

umenie komunikovať význam

VERNOSŤ VS. VOĽNOSŤ (PREKLADU)

Vernosť aj voľnosť sú v oblasti prekladu základnými ideálmi, ktoré sa vzájomne prelínajú. Často sú však vo vzájomnom rozpore a je pomerne zložité nájsť medzi nimi harmóniu:
1. VERNOSŤ predstavuje mieru presnosti, s akou preklad vystihuje význam zdrojového textu.
2. VOĽNOSŤ predstavuje mieru prispôsobenia prekladu gramatike, syntaxi a idiómom cieľového jazyka. Ide teda o to, ako preklad vníma rodený hovoriaci a či preklad pôsobí, akoby bol pôvodne napísaný v cieľovom jazyku.

Zatiaľ čo kritériá na hodnotenie vernosti prekladu sa rôznia v závislosti od témy, typu a využitia textu, jeho literárnych kvalít či kontextu, kritérium na hodnotenie voľnosti je jednoznačné: neidiomatický preklad znie jednoducho zle.

Naši lingvisti a projektoví manažéri plne chápu dôležitosť týchto dvoch ideálov. Presne vedia, aký pomer pre konkrétnu tému a konkrétny kontext správne namiešať, aby bol výsledok čo najlepší.

Počas dvadsiatich rokov fungovania si exe vybudovalo značné know-how. Vďaka nemu dokážu naši zamestnanci maximálne optimalizovať prekladateľské aj manažérske procesy a dosahovať dokonalý súlad medzi vernosťou a voľnosťou prekladu. A ide im to skutočne skvelo .

Hoďte s nami reč

A dajte nám vedieť, čo potrebujete

Email
localization@exe.sk

Telefón
+421-917 755 861
+421-903 638 946
+421-2-67 296 111

 

Trados
trados@exe.sk
+421-908 257 720

Ak by ste nás radi navštívili...

Nájdete nás tu

 

Máte otázky?

Veľmi radi Vám odpovieme

Napíšte nám

Tak radi čítame

Oficiálna adresa
exe, a.s.
GBC5, Galvaniho 19
821 04 Bratislava

Adresa prekladateľskej divízie
exe, a.s.
Na Hrebienku 5
811 02 Bratislava